همچنین برای تحقیق کامل تر به لینکهای  https://www.aparat.com/v/tDfkc و معجزه دعا https://www.aparat.com/v/V9YDe و طرز عکس برداری و گرفتن نمونه گیری https://www.aparat.com/v/KimLw می توانید مراجعه فرمایید.