امام رضا علیه السلام می فرمایند:

امام همنشین هم دل و پدر مهربان و برادری یاور است و (همانند)مادر نیکوکار و مهربان نسبت به فرزند خردسال و پناه بندگان خداست.                          اصول کافی 1:200

از القاب حضرت ولی عصر (عج)رحمت الله الواسعه و غوث است.