ختم سوره الرّحمن(آیات1تا78) به صورت فیلم-اثر قرآنی زیبا از آقای محمّداحسان کاظم نیا-پخش(جمعه شب هاساعت تقریبا22:45)ازشبکه دوسیما-تقدیم به شماو التماس دعا...