برای شنیدن ومشاهده مصحف آن ودانلود :

https://www.mp3quran.net/newMedia.php?id=36&file=https://server8.mp3quran.net/afs/036.mp3


برای تلاوت های زیبای دیگر از قاریان برجسته  به لینک ذیل کلیک فرمایید.

  http://walieasr.blogfa.com/