http://dl.panteashop.ir/pdf/Ramze-Tavangari-Va-Raze-Ghodrat-Josph-Murphy.rar thdg فایل پی دی اف

کتاب رمز توانگری و راز قدرت

کتابی که در دست مطالعه دارید به زبانی ساده نگاشته شده تا برای کسانی که در اندیشه دست یافتن به مکنت و ثروت هستند راهگشایی آسان و عملی باشد و در ضمن از گنجینه وجود و نیروی نهفته در باطن خود نیز بهره کامل ببرند. همچنین راهنمای مردان و زنانی است که میخواهند در کوتاهترین زمان ممکن به آرزوی دیرینه خویش برسند و روش های توانگر شدن را که در این کتاب آورده شده به کار بندند و ثمرات آن را به چشم ببینند و بر حسب سرشت و طبیعت و اراده و خلق و خوی خود شاهد مقصود را در آغوش بگیرند . همانگونه که اصول و قواعد محکم و تغییر ناپذیر ریاضیات و الکتریسیته و اتم و غیره از قرنها پیش توسط دانشمندان مشهور مطرح گشته و مورد استقبال و پذیرش اهل علم و کلا مردم قرار گرفته است، اساس و بنیادهای روحی و نفسانی نیز قرنهاست از طرف روان شناسان و افرادی که در قلمرو روح و روان صاحب نظر هستند پذیرفته شده و جای انکاری وجود ندارد . همان طور که نظریات انیشتین و ادیسون را نمی توان مردود شمرد ، ایده های مرتبط با نیروی تفکر و ضمیر باطن و سیطره آن نیز جای بحث و شک و تردید نمی باشد . مطالب این کتاب برای همگان ، حتی کودکان دوازده ساله هم قابل استفاده است و افراد هر طبقه و هر صنف با هر معلوماتی که دارند قادر به بهره گیری از رهنمودهای آن خواهند بود مشروط بر آنکه به قدرت ضمیر باطن خود ایمان داشته و این نیرو را در جهت نیل به خواسته های خود به کار گیرد.


مطالب این کتاب برای همگان، حتی کودکان دوازده ساله هم قابل استفاده است و افراد هر طبقه و هر صنف با هر معلوماتی که دارند قادر به بهره گیری از رهنمودهای آن خواهند به شرط اینکه به ضمیر باطن خود ایمان داشته و این نیرو را در جهت رسیدن به خواسته های خود به کار گیرند.

نمونه ای از سر فصلهای این کتاب به شرح زیر است:

  • چگونه یک بازاریاب توانست میزان درآمد خود را از 5000دلار به 50000 دلار برساند؟
  • چگونه بسیاری از مردم حساب دخل و خرج خود را دارند و از لحاظ مالی دچار هیچ مشکلی نمی شوند؟
  • چگونه یک کاسب معمولیبا روشی ساده توانست یک میلیون دلار به دست آورد و ظرف مدت کوتاه مالک فروشگاههای زنجیره ای شود؟
  • یک نجار معمولی چطور موفق شد با روشی ابتکاری میلیونر شود و آسمان خراش بسازد؟
  • ماجرای فرد ورشکسته ای که با بهره گیری از نیروی تفکر خویش توانست شکست های خود را جبران کند و موفقیت را از آن خود سازد.
  • منبع www.panteashop.ir