برای ذکر مصیبت حضرت علی اصغر علیه السلام می توانید به مطلب مقتل الحسین علیه السلام در همین وبلاگ مراجعه نمایید.