آیا ذکر الحمدلله کما هو اهله را در تشهد هم می توان گفت؟

 و میزان ثواب این ذکر


به قصد قرآنیت یا به قصد ذکر مانعی ندارد و مخل به صحت نماز نیست...

استفتائات حضرت امام جلد 1ص 156 س 102...

http://s.tamasha.com/statics/videos_file/309410_0_normalized_480x320.mp4

جهت دیدن ویدئوی ثواب ذکر الحمدلله کما هو اهله روی آدرس فوق کلیک فرمایید